حضور فردی با تخصص حوزه فناوری اطلاعات در شورای شهر می تواند در حل معضلات و مشکلات شهر چاره ساز باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، رضا حیدری، عضو شورای انتظامی تجدید نظر سازمان با بیان این مطلب گفت: همانطور که از زمان های قدیم برای هر نوع ساخت و ساز ابزارهای خاصی را در اختیار داشتیم، با گذشت زمان فناوری اطلاعات ابزار کلیدی برای هر نوع پیشرفتی می تواند باشد؛ بنابراین حضور فردی با تخصص حوزه فناوری اطلاعات در شورای شهر می تواند در حل معضلات و مشکلات شهر چاره ساز باشد.
به گفته حیدری برای مثال درخصوص معضل آلودگی هوا و کنترل ترافیک، قطعا شخص متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند با ارایه راهکارهای تخصصی از جمله ماشین های هوشمند یا هیبریدی و استفاده از ابزار کنترل هوشمند الکترونیکی تاثیر بسزایی در رفع این معضلات داشته باشد.
او درخصوص سایر مشکلات شهری  گفت: مشکلاتی  از جمله مراجعه مکرر به شهرداری ها،  چالش های فضای سبز و مشکل حمل و نقل عمومی که با آن دست به گریبان هستیم، همگی از طریق راهکارهای فناوری اطلاعات و مدیریت الکترونیکی براساس توان تخصصی فاوا قابل رفع است.
به گفته حیدری، راه حل های موجود در حال حاضر راهکارهای فیزیکی هستند که بسیاری از آنها از طریق متخصص فناوری اطلاعات با به خدمت گرفتن ابزارهای حوزه منجر به کاهش آلودگی هوا و مدیریت حمل و نقل عمومی خواهد شد.
او در این خصوص ادامه داد : بالطبع در کلان شهری مثل تهران با حدود ۱۵ میلیون جمعیت باید این نگاه وجود داشته باشد که بستر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در تمامی حوزه های زندگی روزمره مردم به کار گرفته شود.
به گفته حیدری، مشکل دیگر در مواجه با شهرداری ها ممانعت از فعالیت در واحد های اداری مسکونی است.
او با تاکید بر لزوم مشارکت همگان در انتخابات شورای شهر تهران گفت: در روز رای گیری به همراه خانواده و دوستانم پای صندوق ها حاضر خواهم شد و اگر همه با هم حمایت کنیم و هر شخص به همراه افراد خانواده و دوستان پای صندوق حاضر شود، می توانیم نتیجه مطلوب را حاصل کنیم.

منبع: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

Comments are closed.