سوابق آموزشی

سالموسسهعنوان
۱۳۵۶-۱۳۶۰دبستان دانش و اخوت
۱۳۶۰-۱۳۶۳مدرسه راهنمایی استاد مطهری شماره ۲
۱۳۶۳-۱۳۶۷دبیرستان مدرسرشته ریاضی و فیزیک
۱۳۶۷-۱۳۷۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق - قدرت
۱۳۹۲-۱۳۹۵دانشگاه تهرانMBA - Marketing

دوره‌های بین‌المللی

سالموسسهعنوان
۲۰۰۰RWTUVInternal Quality Audit
۲۰۰۲RWTUVBasics, Structure & Documentation of Quality Management System in accordance with ISO 9000:2000 series
۲۰۱۰GS1 Global OfficeWhat is GS1?
۲۰۱۰GS1 Global OfficeGS1 System: Introduction to GS1
۲۰۱۰GS1 Global OfficeBar Code Quality
۲۰۱۰GS1 Global OfficeGS1 System: Application Identifiers & ID Keys
۲۰۱۰GS1 Global OfficeGS1 Barcode Applications – Logistic Units
۲۰۱۰GS1 Global OfficeGS1 System: Bar codes
۲۰۱۰GS1 Global OfficeGS1 Barcode Applications – Trade Items
۲۰۱۰GS1 Global OfficeGS1 System: GTIN Allocation for FMCG
۲۰۱۱GS1 Global OfficeGDSN
۲۰۱۱GS1 Global OfficeEPC Advanced Implementation
۲۰۱۱GS1 Global OfficeGS1 System: EPC
۲۰۱۱GS1 Global OfficeEPC/RFID for Senior Managers
۲۰۱۱GS1 Global OfficeEPC Advanced Business
۲۰۱۱GS1 Global OfficeEPC AdvancedTechnical
۲۰۱۱GS1 Global OfficeGPC Basics
۲۰۱۲GS1 Global OfficeBusiness Aspects of eCom in Order to Cash
۲۰۱۲GS1 Global OfficeBasics of eCom XML Syntax
۲۰۱۲GS1 Global OfficeeCOM
۲۰۱۲GS1 Global OfficeTechnical Aspects of eCom XML
۲۰۱۲GS1 Global OfficeBasics of EANCOM
۲۰۱۲GS1 Global OfficeSupply Chain Management
۲۰۱۲GS1 Global OfficeImplementation aspects of EANCOM
۲۰۱۲GS1 Global OfficeBasics of AS2
۲۰۱۲GS1 Global OfficeGS1 System: Data Quality and GDSN
۲۰۱۲GS1 Global OfficeData Accuracy

دوره‌های داخلی

سالموسسهعنوان
۱۳۶۷شرکت دژپادآشنایی با ایزو ۹۰۰۰ و مستندسازی
۱۳۷۷شرکت رشد عوامل بهره‌وری – کاوشممیز کیفیت
۱۳۷۷شرکت دژپادهزینه‌های کیفیت
۱۳۷۷شرکت دژپادمدیریت کیفیت تلفیقی
۱۳۷۷مشاورین بین‌المللی فراستمدیریت زمان
۱۳۷۹شبکه گسترNovell Netware 5
۱۳۷۹شبکه کنترونیکVisual Basic
۱۳۸۹مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانتربیت مدرسی ایران‌کد
۱۳۹۱سازمان امور مالیاتی با همکاری دانشگاه علوم اقتصادیمالیات بر ارزش افزوده