مشاغل فعلی
از سال تاکنون نام شرکت سمت
تیر ماه ۱۳۹۶ شرکت دانش پارسیان معاون بازرگانی
مهرماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی – رئیس کمیته کسب و کارهای نوین مشاور

 

مشاغل قبلی
سال نام شرکت / موسسه سمت
۱۳۷۱ موسسه آموزشی راهیان دانش مدرس دروس فیزیک مکانیک، هندسه، مثلثات و آنالیز
۱۳۷۱-۱۳۷۲ مرکز تحقیقات نیرو (متن) – پژوهشگاه نیروی فعلی کارشناس پژوهش
۱۳۷۲-۱۳۸۴ مجتمع خدمات مهندسی کامپیوتر آئین آنالیست، برنامه نویس و مدیر فروش
۱۳۷۴-۱۳۷۶ شرکت ایران مشعل مسئول دفتر فنی
۱۳۷۶-۱۳۸۰ شرکت دژپاد رئیس دادهپردازی و سیستمها
۱۳۷۸-۱۳۸۰ فروشگاه با مالکیت شخصی در حوزه سختافزار و اقلام جانبی صاحب فروشگاه
۱۳۸۰-۱۳۸۸ شرکت دژپاد مشاور سیستمهای اطلاعاتی
۱۳۸۲-۱۳۸۴ شرکت بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه عضو هیئت مدیره
۱۳۹۲-۱۳۹۳ کنسرسیوم آموزش الکترونیکی فادا دبیر
۱۳۹۲-۱۳۹۴ داد و ستد سازان ایرانیان  رئیس هیئت مدیره
۱۳۹۲-۱۳۹۵ حجره ایرانیان رئیس هیئت مدیره
۱۳۹۱-۱۳۹۴ روشاک پایا کنترل مدیر بازاریابی
۱۳۸۴-۱۳۹۵ شرکت بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه عضو هیئت مدیره و  مدیرعامل
۱۳۹۵-۱۳۹۵ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مشاور
۱۳۹۳/۰۷/۱۶-۱۳۹۶/۱۰/۰۷ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران عضو هیئت مدیره
۱۳۹۳/۱۰/۰۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۵ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران دبیر (مدیرعامل)
۱۳۹۶/۰۷/۰۱-۱۳۹۷/۰۹/۱۵ کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو