ازتاشرکت / موسسهسمت
۱۳۹۷/۱۰/۲۲تاکنوندانش پارسیانعضو هیات مدیره
۱۳۹۶/۰۴/۰۱تاکنوندانش پارسیانمعاون بازرگانی
۱۳۹۶/۰۷/۰۱۱۳۹۹/۰۳/۳۱مجلس شورای اسلامیمشاور رئیس کمیته کسب و کارهای نوین
۱۳۹۷/۰۱/۰۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت آلیاسیس ارتباطمعاون توسعه بازار
۱۳۹۲/۰۵/۲۶۱۳۹۸/۰۴/۲۵شرکت داد و ستد سازان ایرانیانرئیس هیات مدیره
۱۳۹۲/۰۲/۲۹۱۳۹۸/۰۵/۲۰شرکت حجره ایرانیانرئیس هیات مدیره
۱۳۹۶/۰۶/۰۱۱۳۹۷/۰۹/۱۵کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتعضو کمیسیون
۱۳۹۳/۱۰/۰۱۱۳۹۶/۱۱/۱۵سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهراندبیر سازمان (مدیرعامل)
۱۳۹۳/۰۷/۱۶۱۳۹۶/۱۰/۰۷سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانعضو هیات مدیره
۱۳۹۵/۰۱/۰۱۱۳۹۵/۱۲/۲۹شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانمشاور معاون تجارت الکترونیکی
۱۳۸۴/۰۶/۱۹۱۳۹۵/۰۶/۱۶شرکت بهینه‌سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهمدیرعامل
۱۳۸۲/۱۱/۲۰۱۳۹۵/۰۶/۱۶شرکت بهینه‌سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهعضو هیات مدیره
۱۳۹۱/۰۱/۰۱۱۳۹۴/۱۲/۲۹شرکت روشاک پایا کنترلمشاور بازاریابی
۱۳۹۲/۰۳/۰۱۱۳۹۳/۱۲/۲۹کنسرسیوم آموزش الکترونیکی فادادبیر کنسرسیوم
۱۳۸۰/۱۱/۰۱۱۳۸۸/۱۲/۲۹شرکت دژپادمشاور سیستم های اطلاعاتی
۱۳۷۸/۰۱/۰۱۱۳۸۰/۱۲/۲۹فروشگاه سخت افزار و اقلام جانبیصاحب فروشگاه
۱۳۷۶/۰۶/۰۱۱۳۸۰/۱۰/۳۰شرکت دژپادرئیس داده پردازی و سیستم ها
۱۳۷۴/۰۶/۰۱۱۳۷۶/۰۶/۳۱شرکت ایران مشعلمسئول فنی
۱۳۷۲/۰۴/۰۱۱۳۷۴/۰۵/۳۱مجتمع خدمات مهندسی کامپیوتر آئینآنالیست، برنامه نویس و مدیر فروش
۱۳۷۱/۰۳/۰۱۱۳۷۲/۰۳/۳۱مرکز تحقیقات نیرو (متن) - پژوهشگاه نیروی فعلیکارشناس پژوهشی
۱۳۷۱/۰۱/۰۱۱۳۷۱/۱۲/۲۹موسسه آموزشی راهیان دانشمدرس