مشاغل فعلی
از سال تاکنون نام شرکت سمت
دیماه ۱۳۹۳ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران دبیر  (مدیرعامل)
تیر ماه ۱۳۹۶ شرکت دانش پارسیان معاون بازرگانی
مهرماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی – رئیس کمیته کسب و کارهای نوین مشاور
مهرماه ۱۳۹۶ کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو

 

مشاغل قبلی
سال نام شرکت / موسسه سمت
۱۳۷۱ موسسه آموزشی راهیان دانش مدرس دروس فیزیک مکانیک، هندسه، مثلثات و آنالیز
۱۳۷۱-۱۳۷۲ مرکز تحقیقات نیرو (متن) – پژوهشگاه نیروی فعلی کارشناس پژوهش
۱۳۷۲-۱۳۸۴ مجتمع خدمات مهندسی کامپیوتر آئین آنالیست، برنامه نویس و مدیر فروش
۱۳۷۴-۱۳۷۶ شرکت ایران مشعل مسئول دفتر فنی
۱۳۷۶-۱۳۸۰ شرکت دژپاد رئیس دادهپردازی و سیستمها
۱۳۷۸-۱۳۸۰ فروشگاه با مالکیت شخصی در حوزه سختافزار و اقلام جانبی صاحب فروشگاه
۱۳۸۰-۱۳۸۸ شرکت دژپاد مشاور سیستمهای اطلاعاتی
۱۳۸۲-۱۳۸۴ شرکت بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه عضو هیئت مدیره
۱۳۹۲-۱۳۹۳ کنسرسیوم آموزش الکترونیکی فادا دبیر
۱۳۹۲-۱۳۹۴ داد و ستد سازان ایرانیان  رئیس هیئت مدیره
۱۳۹۲-۱۳۹۵ حجره ایرانیان رئیس هیئت مدیره
۱۳۹۱-۱۳۹۴ روشاک پایا کنترل مدیر بازاریابی
۱۳۸۴-۱۳۹۵ شرکت بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه عضو هیئت مدیره و  مدیرعامل
۱۳۹۵-۱۳۹۵ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مشاور
۱۳۹۳/۰۷/۱۶-۱۳۹۶/۱۰/۰۷ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران عضو هیئت مدیره